Thứ hai, 27 Tháng 5 2019

Các dân tộc ở tỉnh Kon Tum

Chuyên mục: Kon Tum

Đồng bào các dân tộc thiểu số tại tỉnh Kon Tum

Giới thiệu khái quát một số nét về các dân tộc bản địa có quá trình sinh sống lâu đời tại tỉnh Kon Tum:

1. Người Xơ Đăng (Chi tiết)

2. Người Gia Rai (Chi tiết)

3. Người Ba Na (Chi tiết)

4. Người Giẻ - Triêng (Chi tiết)

5. Người Brâu (Chi tiết)

6. Người Rơ Măm (Chi tiết)

Đồng bào các dân tộc Kon Tum Tây Nguyên Việt Nam

Một số văn hóa lễ hội dân gian truyền thống của Kon Tum, Việt Nam
Lễ hội Ting Pêng của người Xơ Đăng ở Kon Tum
Lễ hội cầu mưa của người Gia Rai Kon Tum
Lễ hội đâm trâu của người Bana Kon Tum
Lễ hội mừng nhà Rông mới của người Giẻ Triêng, Kon Tum
Các lễ hội truyền thống của người Brâu Kon Tum
Lễ hội Mở cửa kho lúa của người Rơ Măm, Kon Tum
Lễ bỏ mả của người Rơ Măm ở Kon Tum

Bài liên quan:

- Hình ảnh Kon Tum
- Danh lam thắng cảnh Kon Tum
- Bản đồ đường đi Kon Tum
- Gới thiệu tỉnh Kon Tum
- Ẩm thực, đặc sản Kon Tum
- Lễ hội Kon Tum

 

Logo biểu tượng, biểu trưng chính thức trang thông tin về thành phố Kon Tum tỉnh Kontum Việt Nam

Tỉnh Kon Tum